Αντισηπτικό GEL χεριών 100ml

2.90
  • Βιοκτόνο
  • Αρ. Αδείας ΕΟΦ: 56994
  • Εξουδετερώνει 99,9% των βακτηρίων
  • 75% V/V Αιθυλική Αλκοόλη
Κατηγορίες: ,

Οδηγίες Χρήσης

  • Εφαρμόστε ποσότητα 2x3ml στην παλάμη των χεριών σας και τρίψτε τα χέρια σας για 60sec. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα. Για εξωτερική χρήση μόνο. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.
  • Δηλώσεις επικινδυνότητας-προφύλαξης: H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. P102: Μακριά από παιδιά. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
  • P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Ιδιότητες

  • ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΟΗ
  • ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΕΝ14476, ΕΝ1276, ΕΝ1500, ΕΝ1650

Συστατικά

Δραστική ουσία: ανά 100ml προϊόντος περιέχονται 75ml Αιθυλικής Αλκοόλης

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις.

Μόνο οι χρήστες με λογαριασμό και επαληθευμένη αγορά μπορούν να αφήσουν αξιολόγηση.